امروز يك شنبه  2 مهر 1402
ارولوژی
معرفی کلی درمانگاه ارولوژی

معرفی کلی درمانگاه ارولوژی

درمانگاه ارولوژی در طبقه اول ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 396 تماس حاصل فرمایید.