چشم

بیمه های طرف قرارداد

خدمات قابل ارائه در این درمانگاه با دفترچه بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح طرف قرارداد می باشد.

آزاد (ریال) با دفترچه بیمه (ریال)
ویزیت پزشک متخصص  220،000 190،000
ویزیت پزشک فوق تخصص قرنیه 270،000 230،000
ویزیت بینایی سنجی 70،000