امروز پنج شنبه  16 تير 1401
تعداد بازدید : 140 - تاریخ خبر : چهارشنبه 25 خرداد 1401 - 14:50  
بیمارستان سوم شعبان
کمیته اخلاق بالینی و حفاظت فنی و بهداشت کار

کمیته اخلاق بالینی و حفاظت فنی و بهداشت کار در بیمارستان سوم شعبان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سوم شعبان،کمیته اخلاق بالینی و همچنین کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار،روز چهارشنبه با حضور رئیس جلسه،جناب آقای خلجی و سایر اعضای کمیته برگزارشد.

امتیاز شما