امروز پنج شنبه  16 تير 1401
تعداد بازدید : 137 - تاریخ خبر : پنج شنبه 19 خرداد 1401 - 13:54  
بیمارستان سوم شعبان
برگزاری کمیته کنترل عفونت

در تاریخ 19خرداد کمیته کنترل عفونت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سوم شعبان،کمیته کنترل عفونت با حضور اعضای کمیته در تاریخ نوزدهم خرداد ماه در سالن جلسات بیمارستان برگزار شد.

امتیاز شما