امروز پنج شنبه  16 تير 1401
تعداد بازدید : 153 - تاریخ خبر : پنج شنبه 12 خرداد 1401 - 07:18  
بیمارستان سوم شعبان
برگزاری جلسه مدیریتی

برگزاری جلسه مدیریتی مدیرعامل بیمارستان و تیم جراحان و روسای بخش ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سوم شعبان،در تاریخ11خرداد ماه،جلسه مدیریتی با حضور مدیر عامل بیمارستان،جناب آقای خلجی و روسای بخش ها و تیم جراحان در سالن جلسات برگزار شد.در این جلسه نقطه نظراتی از جانب مدیران ارشد و همچنین پزشکان مطرح شد.چالش ها و مسائل مطرح شدند.

امتیاز شما