امروز پنج شنبه  16 تير 1401
تعداد بازدید : 141 - تاریخ خبر : دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 - 10:47  
بیمارستان سوم شعبان
کمیته اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات پزشکی

برگزاری کمیته اقتصاد درمان،دارو وتجهیزات پزشکی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی سوم شعبان،کمیته اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات پزشکی با حضور رئیس جلسه،جناب آقای خلجی و سایر اعضای کمیته در سالن جلسات برگزار شد.

امتیاز شما