اخبار

تعداد بازدید : 364 - تاریخ خبر : سه شنبه 27 آبان 1399 - 10:06  
/www.iribnews.ir/fa/news/2915497
محدودیت های کرونایی از اول آذرماه

محدودیت های کرونایی از اول آذرماه چیست ؟

طرح محدودیت‌های جدید کرونایی که از اول آذر ماه اجرا خواهد شد، هوشمند است و تعطیلی‌ها بر مبنای شیوع بیماری از حالتی به حالت دیگر تغییر خواهد کرد.

در این طرح اگر شهری در سطح هشدار ۳ یعنی قرمز باشد بعد از دو هفته  امکان تغییر وضعیت به زرد یا سفید دارد و محدودیت‌ها برداشته شود، ولی دستورالعمل‌ها به قوت خود باقی است.

در طرح جامع محدودیت‌های جامع کرونایی، سه سطح تعریف شده است:

– سطح ۳ یعنی قرمز: اگر ۱۰ بیمار کرونایی باشد سطح قرمز را برای آن شهر در نظر گرفته می‌شود. بیش از صد شهر و شهرستان جزو محدوده قرمز هستند

– سطح ۲ یعنی نارنجی: بر اساس تقسیم بندی شهرها؛ و اگر تعداد بیماران ۶ نفر باشند سطح نارنجی است ، حدود ۱۵۰ شهر و شهرستان در محدوده نارنجی هستند

– سطح یک یعنی زرد: به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، اگر حدود ۴ بیمار کرونایی بستری داشته باشیم سطح زرد برای آن شهر شناخته می‌شود ، حدود ۱۵۰ شهر و شهرستان هم در وضعیت زرد قرار دارند که شامل محدودیت‌های سطح شغلی چهار می‌شوند.

امتیاز شما