اطفال

معرفی کلی درمانگاه اطفال

معرفی کلی درمانگاه اطفال

درمانگاه اطفال در طبقه سوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 399 تماس حاصل فرمایید.