اطفال

معرفی کلی درمانگاه اطفال

معرفی کلی درمانگاه اطفال

درمانگاه اطفال در طبقه سوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

مسئول درمانگاه: سرکار خانم مریم پابوس

منشی درمانگاه اطفال: سرکار خانم اصغری

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 399 تماس حاصل فرمایید.