اطفال

معرفی کلی درمانگاه اطفال

معرفی کلی درمانگاه اطفال

درمانگاه اطفال در طبقه همکف ساختمان اصلی بیمارستان جنب بخش اورژانس قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

درمانگاه اطفال از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20 الی 23 با حضور سرکار خانم دکتر صابری فعال می باشد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 399 تماس حاصل فرمایید.