گوش، حلق و بینی

معرفی کلی درمانگاه گوش، حلق و بینی

معرفی کلی درمانگاه گوش، حلق و بینی

درمانگاه گوش و حلق و بینی در طبقه دوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

مسئول درمانگاه: سرکار خانم مریم پابوس

منشی درمانگاه گوش و حلق و بینی: جناب آقای بصیری

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 401 تماس حاصل فرمایید.