ارولوژی

معرفی کلی درمانگاه ارولوژی

معرفی کلی درمانگاه ارولوژی

درمانگاه ارولوژی در طبقه اول ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

مسئول درمانگاه: سرکار خانم مریم پابوس

منشی درمانگاه ارولوژی: جناب آقای رضی

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 396 تماس حاصل فرمایید.