اورژانس

معرفی کلی بخش

معرفی کلی بخش

بخش اورژانس ضمن خوش آمدگویی، افتخار دارد که با  10  عدد تخت بزرگسال و 1 تخت اطفال به بیماران مراجعه کننده نیازمند دریافت خدمات سلامت اورژانسی خدمت رسانی کند.

رئیس بخش: جناب آقای دکتر رامین محب (متخصص عفونی)

پزشک شیفت صبح اورژانس: دکتر سید محمدرضا دیباج

سرپرستار بخش: جناب آقای علی صفایی فر

 

 

جهت برقراری ارتباط با این بخش می توانید با شماره تلفن 9-33129111-021 ، شماره داخلی 360 تماس حاصل نمایید.