تصویر برداری

معرفی بخش تصویربرداری

معرفی بخش تصویربرداری

واحد تصویربرداری بیمارستان خیریه سوم شعبان ضمن خوش آمدگویی به مراجعین محترم، افتخار دارد تا انواع خدمات رادیوگرافی، ماموگرافی، سنجش تراکم استخوان، سونوگرافی ساده و داپلر، سی تی اسکن با تزریق و بدون تزریق از کلیه اندام‌های بدن را ارائه نماید. 

این واحد در طبقه منفی یک ساختمان اصلی بیمارستان قراردارد. 

مسئول فنی واحد تصویربرداری: جناب آقای دکترعلی نوابی

سوپروایزر قسمت رادیولوژی- سونوگرافی: سرکارخانم معصومه حیدرپور

سوپروایزر قسمت سی تی اسکن: جناب آقای حمزه شمس

جهت برقراری ارتباط با این واحد می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021  داخلی 451 تماس حاصل کنید.