اخبار

تعداد بازدید : 244 - تاریخ خبر : پنج شنبه 26 اسفند 1400 - 14:04  
بیمارستان سوم شعبان
بازدید نوروزی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سوم شعبان

در تاریخ 26اسفند ماه،روز پنجشنبه ،بازرسان محترم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی از بیمارستان سوم شعبان بازدید به عمل آوردند.

"امید که در سایه دستان پرتلاش شما همکاران و رهنمودهای ایشان،خدمت رسان بیماران باشیم"

امتیاز شما