گوش، حلق و بینی (ENT)

بیمه های طرف قرارداد

خدمات قابل ارائه در این درمانگاه با دفترچه بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح طرف قرارداد می باشد.

 آزاد (ریال) با دفترچه بیمه تامین اجتماعی (ریال)
ویزیت متخصص گوش، حلق و بینی
385،000 255،000
ویزیت فوق تخصص گوش، حلق و بینی
305،000 465،000