نام: دکتر روح الله بیات
تخصص: داخلی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
چهارشنبه ها
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
غدد
گوارش
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1386
دوره تخصص بیماری های داخلیدانشگاه علوم پزشکی گلستان1394
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
گواهینامه آندوسکوپی
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
عضو انجمن گوارش و کبد
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی