نام: دکتر کامبیز عباسی
تخصص: ارتوپدی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
چهارشنبه ها - صبح
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1376
دوره تخصص ارتوپدیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1386
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
گواهینامه انجمن ارتوپدی
جوایز و تقدیر نامه‌ها
ردیفعنوان
تقدیرنامه از بیمارستان چمران
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی