نام: دکتر سید محسن میرحسینی
تخصص: جراحی عمومی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
پنجشنبه ها( یک هفته درمیان)
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دوره تخصص جراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1393
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
بورد تخصصی جراحی عمومی
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
عضو انجمن جامعه جراحان ایران
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی