نام: زهرا محمودی
تخصص: فیزیوتراپی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
شنبه تا پنجشنبه
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
کارشناسی فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی تبریز1394
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
دوره MRI برای فیزیوتراپیست ها
گواهی دوره Dry needling