نام: دکتر ابوالحسن شمس لاهیجانی
تخصص: اطفال
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
چهارشنبه ها - صبح و عصر
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی