نام: دکتر محمدتقی مهدوی
تخصص: بیهوشی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
متخصص بیهوشی اتاق عمل و ICU
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1373
دوره تخصص بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1378
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
بورد تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی