نام: دکتر سیامک محمدی
تخصص: بیهوشی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
متخصص بیهوشی در اتاق عمل و مقیم ICU‌
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران 1372
دوره تخصص بیهوشیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1393
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی