نام: دکتر عباس خان احمدی
تخصص: پزشک عمومی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
روزهای یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه - عصر
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
اورژانس
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی گلستان1381
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی