نام: دکتر اسدالله صغیری
تخصص: پزشک عمومی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
روزهای دوشنبه ، سه شنبه ، جمعه - مقیم شب
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
اورژانس
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1362
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
گواهی نامه روش های ترک اعتیاد
جوایز و تقدیر نامه‌ها
ردیفعنوان
تقدیرنامه از وزارت آموزش و پرورش