نام: دکتر علی نوابی
تخصص: رادیولوژی
فوق تخصص/ فلوشیپ: فلوشیپ CT آنژیوگرافی قلب - فرانسه
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
روزهای شنبه ، سه شنبه ،‌چهارشنبه - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
کلیه سونوگرافی ها
رادیولوژی
CT و MRI
CT آنژیوگرافی قلب
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان1372
دوره تخصص رادیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز1387
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
فارسی دری