نام: دکتر حیدر نامدار
تخصص: بیهوشی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
سه شنبه ها
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
بیهوشی اتاق عمل و ICU
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1359
دوره تخصص بیهوشیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1370
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
پژوهشگر طب هوا-فضا
محقق دانشگاه تگزاس آمریکا در زمینه بیماران روانی و ECT
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی