نام: دکتر رزیتا رحیمی
تخصص: رادیولوژی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
روزهای یکشنبه و پنجشنبه - صبح
روزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه، چهارشنبه - عصر
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
سونوگرافی
MRI
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز1386
دوره تخصص رادیولوژیدانشگاه علوم پزشکی اهواز1394
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی