نام: دکتر نبی الله فرهادیان
تخصص: داخلی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
روزهای دوشنبه و چهارشنبه - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
گوارش
قلب
ریه
غدد
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی یزد1360
دوره تخصص بیماری های داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران 1373
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
آندوسکوپی
جوایز و تقدیر نامه‌ها
ردیفعنوان
کسب عنوان پزشک نمونه
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی
عربی
فرانسه