نام: دکتر رامین محب دزفولی
تخصص: عفونی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
شنبه و چهارشنبه ها - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
بیماری های ریوی
HIV, HBV, HCV
بیماری های عفونی و گرمسیری
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1370
دوره تخصص بیماری های عفونیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1386
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی