نام: دکتر علی حاج مبینی
تخصص: جراحی عمومی
فوق تخصص/ فلوشیپ: جراحی توراکس (قفسه سینه)
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
چهارشنبه ها - صبح و عصر
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
کلیه اعمال جراحی عمومی
اعمال جراحی قفسه سینه
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران1372
دوره تخصص جراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران1382
دوره فوق تخصص جراحی توراکس (قفسه سینه)دانشگاه علوم پزشکی تهران1385
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
عضو جامعه جراحان ایران
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی