نام: دکتر شکوه سادات میرعلایی
تخصص: زنان و زایمان
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
شنبه ها - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
انجام زایمان طبیعی و زایمان به روش سزارین
انجام کلیه اعمال جراحی زنان
انجام اعمال IUI, IVF
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1368
دوره تخصص زنان و زایماندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1372
دوره ARTپژوهشگاه رویان1392
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
انجام سونوگرافی
جراحی های لاپاراسکوپیک زنان
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی