نام: دکتر نسرین سرافرازی
تخصص: زنان و زایمان
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
شنبه ها - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
انجام زایمان طبیعی
جراحی های لاپاراسکوپیک زنان
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز1374
دوره تخصصی زنان و زایماندانشگاه علوم پزشکی کاشان1380
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
بورد تخصصی زنان و زایمان
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی