نام: دکتر هادی رحیمی
تخصص: جراحی عمومی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
شنبه ها - صبح و عصر
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
پلاستیک و ترمیمی
لاپاراسکوپی
جراحی با لیزر بیماری های نشیمن گاه (هموروئید ، شقاق ، فیستول و ... )
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز1385
دوره تخصص جراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز1393
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
گواهینامه لاپاراسکوپی پایه و پیشرفته
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
انگلیسی
فارسی