اخبار

تعداد بازدید : 365 - تاریخ خبر : چهارشنبه 28 آبان 1399 - 13:56  
هفته جهانی مقاومت آنتی بیوتیکی

28 آبان لغایت 4 آذر ماه هفته مقاومت آنتی بیوتیکی نامگذاری شده است .

مصرف صحیح و جلوگیری از تجویز غیرمنطقی آنتی بیوتیک می تواند اثرگذاری آنتی بیوتیک ها را بیشتر نموده و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران را کم نماید. مصرف غیر منطقی آنتی بیوتیک با افزایش عوارض ناخواسته دارویی پزشکان را در معالجه بیماران و شناخت عوارض داروها دچار مشکل می کند.

از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها بپرهیزید.

امتیاز شما