آنکولوژی

برنامه کاری درمانگاه آنکولوژی و پرتودرمانی

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
متخصص خون و انکولوژی دکتر عبدالرضا عباسی دوشنبه ها 10:30 الی 11:30

متخصص رادیوتراپی - انکولوژی
دکتر رضا ضرغام پور شنبه و چهارشنبه 16-14