پوست و زیبایی

معرفی کلی درمانگاه پوست و زیبایی

درمانگاه پوست در طبقه چهارم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

مسئول درمانگاه: سرکار خانم مریم پابوس

منشی درمانگاه پوست: سرکارخانم وصالی پور

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 427 و 477 تماس حاصل فرمایید.