داخلی مردان

معرفی کلی بخش

بخش داخلی مردان ضمن خوش آمدگویی، افتخار دارد که با  17  عدد تخت، به بیماران مبتلا به امراض داخلی، نورولوژی و عفونی خدمت رسانی کند.

رئیس بخش: جناب آقای دکتر محمدمهدی آریان (متخصص داخلی )

این بخش در طبقه سوم ساختمان اداری بیمارستان قرار داشته و  دارای دو اتاق 2 تخته، سه اتاق 3 تخته و یک اتاق 4 تخته می باشد.  

ساعات ملاقات با بیماران

شش ماهه اول سال: 16-14

شش ماهه دوم سال: 17-15

جهت برقراری ارتباط با این بخش می توانید با شماره تلفن 9-33129111-021 ، شماره داخلی 904 و 905 تماس حاصل نمایید.