حیطه های خودمراقبتی

حیطه های خودمراقبتی شامل: 

اصلاح شیوه زندگی

پیشگیری از بیماری

ارزیابی علایم

حفظ سلامت

 درمان بیماری

توان بخشی و...