سرویس:رویدادها
تعداد بازدید : 291 - تاریخ خبر : 1397/05/07 - 05:55
روز جهانی هپاتیت
برنامه‌های بیمارستان سوم شعبان به مناسبت روز جهانی هپاتیت را ببینید.
بیمارستان سوم شعبان به مناسبت روز جهانی هپاتیت، برنامه‌هایی به شرح زیر خواهد داشت: 1 – بارگذاری پیام های آموزشی در صفحات مانیتور سیستم اداری و پرستاری 2 – فعالسازی ایستگاه سلامت در محل استقراردر لابی بیمارستان 3 – آموزش چهره به چهره به افراد مراجعه کننده 4 – توزیع پمفلت های آموزشی 5 – دعوت از خانم دکتر نیک بین جهت سخنرانی  مجری این برنامه‌ها، واحد آموزش همگانی و ارتقا سلامت خواهد بود.
© 2018- 3shaban.com