اخبار

تعداد بازدید : 124 - تاریخ خبر : یکشنبه 9 آبان 1400 - 13:05  
سونوگرافی تخصصی تحت گایــد

حضور آقای دکتر حامـد ایرجـی فلوشیپ رادیولوژی مداخله ای - بورد تخصصی رادیولوژی

انواع نمونه برداری ها و تعبیه درن تحت گایـد سونوگرافـی و سی تی اسکن

(تعبیه درن پلور وآسیت ،نفروستومی ،تعبیه درن کالکشن، بیوپسی پروستات ،کبد ،کلیه ،استخوان ،ریه ، لنف نود ،پانکراس ...

تعبیه سوند سوپراپوبیک،کوله سیستوستومی ، بیوپسی پستان و تیروئید )

روزهای حضور : یکشنبه ها صبح با تعیین وقت قبلی

امتیاز شما