امروز پنج شنبه  30 فروردين 1403
جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

معرفی کلی درمانگاه

درمانگاه جراحی پلاستیک و زیبایی-ترمیمی در طبقه چهارم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

مسئول درمانگاه: سرکار خانم زارع

منشی درمانگاه جراحی پلاستیک و زیبایی - ترمیمی: سرکار خانم وصالی پور

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 477 تماس حاصل فرمایید.