امروز جمعه  17 آذر 1402
پوست

معرفی کلی درمانگاه پوست

درمانگاه پوست در طبقه چهارم ساختمان درمانگاه قرار دارد. 

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید. در حال حاضر در این درمانگاه فقط خدمات لیزر موهای زائد ارائه می شود. 

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 427 و 477 تماس حاصل فرمایید.