امروز چهارشنبه  19 مرداد 1401
نام: دکتر مهری نیک بین
تخصص: عفونی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
#روزهای حضور
1.به قسمت برنامه درمانگاه مراجعه فرمایید
سوابق آموزشی
#نام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
1.دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1368
2.دوره تخصص عفونیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1377
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
#عنوان
1.عضو انجمن بیماران کبدی
تسلط به زبان‌های خارجی
#نام زبان
1.انگلیسی
2.فارسی