امروز چهارشنبه  19 مرداد 1401
نام: دکتر رامین محب دزفولی
تخصص: عفونی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
#روزهای حضور
1.به قسمت برنامه درمانگاه مراجعه فرمایید
زمینه کاری تخصصی
#زمینه کاری تخصصی
1.بیماری های ریوی
2.HIV, HBV, HCV
3.بیماری های عفونی و گرمسیری
سوابق آموزشی
#نام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
1.دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1370
2.دوره تخصص بیماری های عفونیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1386
تسلط به زبان‌های خارجی
#نام زبان
1.فارسی
2.انگلیسی