امروز دوشنبه  24 مرداد 1401
تعداد بازدید : 113 - تاریخ خبر : چهارشنبه 5 مرداد 1401 - 12:23  
بیمارستان سوم شعبان
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در تاریخ 5مرداد در بیمارستان سوم شعبان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سوم شعبان،کمیته فنی و حفاظت بهداشت کار با حضور اعضای کمیته در سالن جلسات بیمارستان سوم شعبان برگزار شد.در این کمیته مصوبات در دست اقدام و همچنین مصوبات اجرا شده مورد بررسی قرار گرفت.

امتیاز شما