امروز دوشنبه  24 مرداد 1401
تعداد بازدید : 235 - تاریخ خبر : پنج شنبه 23 تیر 1401 - 15:15  
بیمارستان سوم شعبان
برگزاری کمیته مدیریت بحران،حوادث و بلایا با حضور آقای دکتر علی نصیری

کمیته مدیریت بحران،حوادث و بلایا با حضور جناب آقای دکترعلی نصیری در بیمارستان سوم شعبان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سوم شعبان،کمیته مدیریت بحران،حوادث و بلایا با حضور جناب آقای دکتر علی نصیری،رئیس مرکز مدیریت بحران شهر تهران و سایر اعضای کمیته برگزار شد.در این جلسه آقای دکتر نصیری به بررسی سنجه ها واستانداردهای مدیریت بحران پرداختند.

هریک از اعضای کمیته نیز متناسب با موقعیت های شغلی و مواجهات پرخطر نیز دیدگاهها و نظراتی ارائه کردند.

امتیاز شما