امروز دوشنبه  24 مرداد 1401
تعداد بازدید : 355 - تاریخ خبر : دوشنبه 9 خرداد 1401 - 07:09  
بیمارستان سوم شعبان
کمیته مدیریت اطلاعات سلامت

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان سوم شعبان برگزار شد.

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت در تاریخ 8خرداد ماه با حضور رئیس جلسه،آقای خلجی و سایر اعضای کمیته در سالن جلسات بیمارستان سوم شعبان برگزار شد.

امتیاز شما