نام: دکتر شیرزاد ریحانی پول
تخصص: مغز و اعصاب
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
شنبه و چهارشنبه ها
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
جراحی مغز و اعصاب
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز1380
دوره تخصص جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1390
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی
ترکی