نام: دکتر علی اکبر نبوی اصل
تخصص: بیهوشی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
دوشنبه ها
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
بیهوشی اتاق عمل و ICU
درمان و کنترل درد - طب سنتی
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1379
دوره تخصص بیهوشیدانشگاه علوم پزشکی بابل1389
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
گواهی دوره طب سوزنی
گواهی دوره جامع طب سنتی
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
عضویت در انجمن درد
عضویت در انجمن بیهوشی
عضویت در انجمن طب سنتی
عضویت در انجمن رژیونال آنستزی و درد
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی