نام: دکتر مهدی موحد
تخصص: جراحی عمومی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
پنجشنبه ها - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
جراحی های دستگاه گوارش
جراحی های قفسه سینه
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز1369
دوره تخصص جراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی ایران1389
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی