نام: دکتر رامین عشرتخواه
تخصص: اورولوژی
فوق تخصص/ فلوشیپ: اندویورولوژی
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
روزهای شنبه ، یکشنبه ، چهارشنبه، پنجشنبه - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
جراحی های بسته سنگ های ادراری
بیماری های پروستات
تومورهای کلیوی
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تبریز1376
دوره تخصص ارولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز1383
دوره فلوشیپ اندویورولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1387
جوایز و تقدیر نامه‌ها
ردیفعنوان
رتبه چهارم بورد تخصصی ارولوژی سال 83
رتبه نخست فلوشیپ اندویورولوژی سال 85
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
عضو انجمن ارولوژی ایران
عضو انجمن اندویورولوژی ایران
عضو انجمن ارولوژی اروپا
عضو انجمن اندویورولوژی آمریکا
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
ترکی آذربایجانی